Hälyttäminen, viestintä, tilanneseuranta ja raportointi

AsemaApp

AsemaApp on hälyttämisen, viestinnän ja tilanneseurannan kokonaisratkaisu eri ryhmien tarpeisiin. Ratkaisun toimintaperiaatteena on esittää ajankohtaisia tiedotteita ryhmän jäsenille ja hälytyksen tullessa näyttää hälytystiedot. Sovelluksen avulla on mahdollista kuitata hälytykseen osallistuminen sekä seurata ilmoittautuneiden lukumäärää.

Hälytystiedoista esitetään osoite, mahdolliset hälytetyt yksiköt sekä tehtävätyyppi. Lisäksi tiedoista saatavan osoitteen perusteella näytetään kohde kartalla. Kartalla on mahdollista mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja sekä lisätä erilaisia merkintöjä. Karttatasoina sovelluksessa löytyvät Maanmittauslaitoksen tausta- ja maastokartat, ilmakuvat sekä Liikenneviraston merikartat.

AsemaApp:in kehitys lähti tarpeesta varmistaa hälytystiedon perillemeno palokuntalaisille sekä hälytystiedon sisältämän informaation visuaalinen esitys mahdollisimman selkeästi. AsemaApp toimii muiden hälyttämiseen käytettyjen tekniikoiden rinnalla ja pyrkii vasteaikojen pienentämiseen.

Kuvakaappauksia